Dla spełnienia pragnień Jezusa.

Poprzez kontakt z Jezusem w modlitwie, zyskujecie sens posłannictwa, którego nic nie może przyćmiewać. Potwierdza się modlitwa nadaje sens wasza chrześcijańska tożsamość, a sens waszego życia jest na zawsze związany ze zbawczym posłannictwem Chrystusa. Przez modlitwę zobowiązania płynące z sakramentu chrztu i bierzmowania stają się dla was pilną potrzebą. Uświadamiacie sobie, że jesteście powołani do szerzenia Chrystusowego posłannictwa zbawienia. W jedności z Chrystusem, w modlitwie, odkrywacie coraz pełniej potrzeby waszych braci i sióstr. Bardziej doceniacie ból i cierpienie, które obarczają serca niezliczonych ludzi. Przez modlitwę, szczególnie przyjmując Jezusa w komunii, zrozumiecie tak wiele spraw tego świata, jego stosunku do Niego i będziecie w stanie dokładnie odczytywać, jakie rzeczywistości należy tłumaczyć jako „znaki czasu”. Przede wszystkim będziecie mieli coś do ofiarowania tym, którzy przyjdą do was w potrzebie. Przez modlitwę posiądziecie Chrystusa i będziecie zdolni do przekazywania Go innym. A to jest największy wkład, jaki możecie wnieść swoim życiem: przekazać Chrystusa światu.
(Jan Paweł II, Do młodzieży walijskiej, 2.06.1982 r.)

Wy też postanowiliście iść za Jezusem, Synem Bożym. Ileż razy Matka oddawała nas z miłością swojemu Synowi! Maryja i Jezus! Błogosławiona Dziewica z miłością spogląda na was z nieba i strzeże was na krętych ścieżkach życia. Matko odkupionej ludzkości, wzorze miłości, wyrzeczenia i służby, spraw, aby dzieci Twoje, które teraz wzywają Cię jako Matkę, po zakończeniu ziemskiej wędrówki były godne przebywać z Tobą w królestwie Życia! Coraz pilniej wszędzie, nawet w najodleglejszych częściach świata, potrzeba dziś świadków, młodych świadków Ewangelii, nie lękających się przeszkód i przeciwności, umiejących realizować w życiu to wszystko, czego wymaga wiara, wpatrzonych w cel, którym jest osobiste uświęcenie i praktykowanie braterskiej miłości.
(Jan Paweł II, Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, Santiago de Compostela — Monte del Goz, 20.08.1989 r.)


Akt strzelisty:
Maryjo, pomóż mi słyszeć “Pragnę” Jezusa!