Maryjo, moja Mamo i Królowo – chcę abyś mogła żyć, działać i kochać we mnie i przeze Mnie. Amen.

Uchwyćcie się Chrystusa, abyście w dzisiejszym świecie mogli z radością przemierzać drogę wierności Ewangelii i nie zagubili się. Uchwyćcie się także Jego i naszej Matki: Maryi Panny. Ona jest dla nas wszystkich przykładem wielkodusznej wierności w poddaniu się woli Bożej. U Jej boku będziecie mogli iść pewnie i z radością na spotkanie waszej przyszłości.
Dokładajcie zatem starań, by wzrastać w miłości, wielkodusznie przeżywając rolę, do jakiej Duch Chrystusa wzywa was w Kościele, którego jesteście żywymi członkami. Wy jesteście Kościołem, jesteście nim wszyscy. Nie mówcie nigdy o Kościele w taki sposób, jakbyście byli osobami z zewnątrz, lecz raczej jak osoby zaangażowane w Kościół. Więcej, nie mówcie nigdy do Kościoła lub o Kościele tak, jakby był on dla was kimś nieobecnym lub obojętnym lub, co gorsza, wrogim. On jest przecież Matką. Matką, bo zrodził dla was Chrystusa — Święta Matka Kościół. Matkę się kocha, a nie oskarża. Z matką się rozmawia. Do matki idzie się, by otworzyć serce, by dalej nieść z nią ciężar życia, kłopoty rodzinne. Kościół oczekuje was takich, jacy jesteście.
(Jan Paweł II, Spotkanie z młodzież Holandii, Amersfoort, 14.05.1985 r.)

Chciałbym na koniec powrócić jeszcze do kluczowych słów «tajemnicy» fatimskiej, które słusznie zyskały wielki rozgłos: Moje Niepokalane Serce zwycięży. Co to oznacza? Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplację Boga jest silniejsze niż karabiny i oręż wszelkiego rodzaju. Fiat wypowiedziane przez Maryję, to słowo Jej serca, zmieniło bieg dziejów świata, ponieważ Ona wydała na ten świat Zbawiciela — ponieważ dzięki Jej «tak» Bóg mógł się stać człowiekiem w naszym świecie i pozostaje nim na zawsze. Szatan ma moc nad tym światem, widzimy to i nieustannie tego doświadczamy; ma moc, bo nasza wolność pozwala się wciąż odwodzić od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg ma ludzkie serce i dzięki temu skierował wolność człowieka ku dobru, ku Bogu, wolność do czynienia zła nie ma już ostatniego słowa. Od tamtej pory nabiera mocy słowo: «Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat» (J 16, 33).
(kard. Joseph Ratzinger, III tajemnica fatimska – komentarz teologiczny)


Akt strzelisty:
Maryjo, naucz mnie żyć dla Ojca