Transmisja Mszy Świętej dziękczynnej za 625 lat erygowania parafii pw. Ducha Świętego oraz nadania praw miejskich miastu Przeworsk przez Króla Władysława Jagiełłę.