Transmisja Mszy Świętej, poświęcenia i odsłonięcia pomnika upamiętniającego 100. rocznicę niepodległości Polski na Bobolówce w Strachocinie