Zapraszamy na program misyjny w radiu FARA. Naszymi przewodnikami będą ks. bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla i ks. Jan Rydzik proboszcz z Odrzykonia, którzy kilka tygodni temu odwiedzili niewielkie państwo Ameryki Południowej – Ekwador.
Zapraszamy w poniedziałek (29.02) o godz. 18.00 do Radia FARA